Kurser

Vi anordnar både återkommande kurser inom innovation och entreprenörskap, föreläsningar och workshops. Vi ger även gärna presentationer på din institution, anpassade efter de behov och förutsättningar som ni har. Hör av dig så hittar vi tillsammans en bra lösning!

Jag kan verkligen rekommendera Commercialize your Research. Framförallt är jag nu trygg i att presentera min idé och kan planera mitt projekt ekonomiskt med realistiska ramar.

Caroline Börjesson, Biologiska institutionen

Commercialize your research

I fem års tid har LU Innovation tillsammans med Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship, gett en doktorandkurs om 7,5 hp i hur du kan kommersialisera din forskning. 

Forskare idag möter allt större förväntningar att deras forskning ska bidra till att skapa samhällsnytta. Det finns förstås en mängd olika sätt att göra det på. En del forskare kanske ser potential i att starta ett eget företag med grund i sin forskning. Några kanske vill licensiera ut sina resultat till etablerade företag eller starta ett konsultföretag. Andra ser möjlighet att skapa sociala projekt som bidrar till värdefull nytta och utveckling.

Denna kurs ger deltagarna en introduktion till entreprenörskap, innovation och kommersialisering av forskning genom föreläsningar och praktiska workshops. Fokus ligger på den entreprenöriella processen och går bland annat igenom:

  • hur du identifierar en affärsmöjlighet
  • designar en affärsmodell
  • gör marknadsanalys
  • hanterar immateriella rättigheter och finansiering.

Kursen ges på engelska varje år och är mycket populär med höga utvärderingspoäng.

Vill du veta mer? Kontakta fredrik [dot] edman [at] innovation [dot] lu [dot] se (Fredrik Edman), eller läs mer på kurssidan.
 


 

Kursen har lärt mej hur jag presenterar min forskning och hur den kan få större spridning i samhället.

Kevin Javanshiri, Medicinska fakulteten
Vinnare Forskar Grand Prix 2019

Kunskap i samverkan - hur forskning skapar värden i samhället

Kursen på 1,5hp riktar sig till forskarstuderande vid Medicinska fakulteten och ges ett antal gånger per år. Det övergripande målet är att lära sig att reflektera över vikten av akademisk forskning i samhället i stort och hur akademisk forskning kan hjälpa till att lösa samhällets utmaningar.

Efter avslutad kurs ska doktoranden kunna:

  • beskriva och reflektera över begreppen samverkan, nyttiggörande och innovation i relation till akademisk forskning
  • analysera och sedan leverera en tids- och mottagar-anpassad "pitch" som effektivt beskriver den potentiella nyttan med ett forskningsprojekt 
  • reflektera över potentialen för mer samarbete och värdeskapande aktiviteter idag; och hur man i framtiden kan fortsätta att bidra till ökat samarbete och skapande av värden för samhället.

Läs mer och ansök på kurssidan eller kontakta fredrik [dot] edman [at] innovation [dot] lu [dot] se (Fredrik Edman).

 


Lär dig pitcha din forskning som en TED-talare
 

LU Innovation anordnar Pitch Training Day för doktorander, en endagskurs i hur du effektivt kommunicerar forskning till din publik.

Deltagarna utrustas med konkreta verktyg som används i exempelvis TED-talks och investerarpresentationer samtidigt som de får träna på sina egna pitchar. 

Pitch Training Day anordnas ett par gånger om året, för mer information kontakta fredrik [dot] edman [at] innovation [dot] lu [dot] se (Fredrik Edman).